Činnost klubu přerušena

Na základě stále se zpřísňujících opatření Vlády České republiky viz odkaz [https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/] a vyhodnocení současné situace také Českým svazem tanečního sportu [csts.cz]

     přerušujeme

veškerou činnost tanečního klubu - společné, individuální i volné tréninky - do odvolání. Taneční sál je počínaje nedělí 15.3.2020 zcela uzavřen.

Klubová rada Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, z.s.