Doporučení - koronavirus

V souvislosti s vydáním mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictvní České republiky [Opatření] doporučujeme zvážit účast na tréninku a tanečních kurzech všem osobám, které v nedávné době navštívily rizikovou oblast [Rizikové oblasti] nebo jeví známky jakékoliv nemoci či podezření na nemoc.

Dále všechny účastníky žádáme o dodržování správných hygienických návyků - viz obrázek.

Zdroj: mzcr.cz

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Všechny klubové aktivity pokračují ve standardním režimu.

 

Prohlášení předsedy Olomoucké divize Českého svazu tanečního sportu:

"Na základě dnešního prohlášení Bezpečnostní rady státu jsem kontaktoval Krajskou hygienickou stanici v Olomouci abych se poradil ohledně výuky ve sportovních klubech. V současné situaci můžeme v klubech fungovat dál, protože se nejedná o shromáždění nad 100 lidí, ovšem situace se může každým dnem měnit, proto sledujte webové stránky ČSTS, které budou informovat o každém opatření. V naší divizi se měla konat soutěž 14. 3. O pohár města Šumperka, která v návaznosti na opatření nemůže proběhnout. Stanovisko k tanečním soutěžím vydá Výkonná rada během dnešního dne/večera. Situace pozdrží i plánování Valné hromady Olomoucké divize, která musí být vyhlášena nejpozději do konce měsíce, budeme čekat na vývoj obecné situace. "

Mgr. Miroslav Hýža
předseda Olomoucké divize Českého svazu tanečního sportu