Zakončení sezóny

Ve středu 17. června 2020 jsme se sešli v Ratajích (HUMNO 11) nedaleko Olomouce, abychom si zhodnotili uplynulou taneční sezónu, a taky se lépe poznali i mimo taneční parket.

Program byl volnější, hrály se deskové i pohybové hry, klábosilo se, jedlo se, pilo se, prostě fajn odpoledne...

Děkujeme všem tanečníkům za jejich celoroční výkony, trenérům za přípravu a v neposlední řadě děkujeme rodičům za to, že vedou děti ke sportu a pohybu obecně a podporují je v tom. Jsme rádi, že můžeme být součástí tak skvělého kolektivu.

Zakončení sezóny

Váš trenérský tým